De VSVZ

De VSVZ behartigt als onafhankelijke koepel de belangen van alle vrije sociale verzekeringsfondsen op alle administratieve & politieke niveaus.