english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
De missie van de VSVZ

 

  

  • Is onafhankelijk en verdedigt en bevordert de belangen van alle sociale verzekeringsfondsen, leden van de VSVZ, op alle noodzakelijke niveaus
  • Zorgt daartoe voor gezamenlijke boodschappen van de SVF en organiseert waar vereist gemeenschappelijke acties
  • Is een referentiepartner voor de Overheid bij de totstandkoming en de uitvoering van de administratieve regelgeving inzake het (sociaal) statuut van de zelfstandigen
  • Neemt het initiatief om de relaties van haar leden onderling dan wel met de Overheid te stroomlijnen
  • Steunt haar leden in hun permanente inspanningen voor een kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod
  • Steunt bij haar werking op de terreinkennis, ervaring en deskundigheid van haar leden.

 

 

 

┬╗ VSVZ - Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vsvz@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP