english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
Erkenning

 

De bevoorrechte positie van de sociale verzekeringsfondsen wordt in de verf gezet door de erkenning die zij ontvangen van de Minister van Middenstand.


Om een erkenning te bekomen moet een sociaal verzekeringsfonds opgericht worden als een vereniging zonder winstoogmerk op initiatief van een representatieve zelfstandigenorganisatie. Een omschrijving van dergelijke organisatie is terug te vinden in artikel 95 van het Koninklijk Besluit van 19.12.1967.


Zij moeten in hun statuten voorzien dat zij de taken volbrengen die aan hen worden opgelegd in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

 


 

 

┬╗ VSVZ - Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vsvz@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP