english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
Waarom beroep doen op een sociaal verzekeringsfonds?

 

De Overheid heeft voor de uitvoering van de sociale zekerheid in meerdere sectoren een beroep gedaan op privaatrechtelijke partners. Ze besefte dat de gemeenschap nut kon halen uit de actieve medewerking van vrije organisaties.

 

De zelfstandigen wensen een eigen stelsel van sociale zekerheid, dat beantwoordt aan de eigenheid van het zelfstandig ondernemen en volgen daarbij bewust eigen voorrangregels bij het lenigen van hun verschillende noden.


Zo worden de Sociale Verzekeringsfondsen (SVF) als meewerkende instellingen zeer nauw betrokken bij de uitvoering van de sociale zekerheid voor zelfstandigen.


Die situatie is historisch te verklaren als voortzetting van de rol die deze diensten speelden bij de totstandkoming van de eerste vrije sociale verzekeringen. In de loop van de jaren hebben ze hun doelmatigheid en efficiëntie bewezen. De SVF zijn werkelijk een onmiskenbare schakel bij de verwezenlijking van het sociaal statuut.

┬╗ VSVZ - Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vsvz@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP