english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
Wat is een sociaal verzekeringsfonds?

 

De Sociale Verzekeringsfondsen zijn private dienstverleners die de juridische vorm hebben van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en erkend worden door de Overheid met als doelstelling de haar toevertrouwde opdrachten in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen uit te voeren.


De Sociale Verzekeringsfondsen voeren de volgende diensten uit:

 

  • informatie omtrent de het sociaal statuut der zelfstandigen aan de betrokkenen
  • advies en bijstand voor het bekomen van rechten inzake pensioen, kinderbijslag en andere vergoedingen. De Sociale Verzekeringsfondsen begeleiden de zelfstandigen die een beroep dienen te doen op de Commissie van Vrijstelling van bijdragen
  • inning van de sociale bijdragen
  • bijhouden van de loopbaangegevens
  • uitbetaling van de volgende rechten: pensioenen, Vrij Aanvullend Pensioen, overbruggingsrecht (voorheen: faillissementsverzekering), moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen
┬╗ VSVZ - Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vsvz@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP